Sanskrit etexts

l.m.fosse at easteur-orient.uio.no l.m.fosse at easteur-orient.uio.no
Fri Jun 18 15:53:04 UTC 1993


Michael, er det noen hos dere som har dataregistrerte sanskrit-tekster de
kunne tenke seg } dele med andre? Selv skriver jeg inn fablene fra de to
f|rste b|kene av Panchatantra, og kunne godt tenke meg } "bytte" tekster
med andre.

Hei igjen,

Lars Martin


Lars Martin Fosse
Department of East European
and Oriental Studies
P. O. Box 1030, Blindern
N-0315 OSLO Norway

Tel: +47 22 85 68 48
Fax: +47 22 85 41 40

E-mail: l.m.fosse at easteur-orient.uio.no

 






More information about the INDOLOGY mailing list