[INDOLOGY] Sanskrit-Marathi Jokes

Madhav Deshpande mmdesh at umich.edu
Thu Mar 22 13:51:22 UTC 2018


आणखी एक संस्कृत/मराठी जोक -

गीतेत काय नाही. चहा आणि स्टोव्ह सुद्धा आहे. "सर्वस्य *चाहं* हृदि सन्निवि
*ष्टो*".

माधव देशपांडे
कॅंबेल, कॅलिफोर्निया


2018-03-22 6:43 GMT-07:00 Madhav Deshpande <mmdesh at umich.edu>:

> Someone sent these Sanskrit/Marathi Jokes:
>
>
> संस्कृत मधले झकास जोक्स
> 😝😝😝😝
>
>
> मास्तर :
> कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।।
> चिंटू याचा अर्थ सांग?
>
> चिंटू :
> करमत नसल्यामुळे
> राधिका रस्त्यावर
> फिरत असते,
> कदाचित तिला फळ घ्यायची असतील !
>
>
>
> 😛😂😂😂😆
> मास्तर :
>
> बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन! याचा अर्थ काय ?
>
> चिंटू : माझे अनेक जन्म झाले आहेत पण तुझा जन्म चार जूनला झाला आहे !
>
> 😜😝😎
>
> मास्तर : ...बरं आता सांग...
> "दक्षिणे लक्ष्मणोयस्य वामे तु जनकात्मजा" याचा अर्थ काय ?
>
> चिंटू : दक्षिणेकडून लक्ष्मण आला आणि म्हणाला... जनका... तुझी मजा आहे !
>
>
> 😂😝😜😆
> मास्तर - चिंटू , याचा अर्थ सांग
> " हे पार्थ त्वम् चापि मीम: चापि...!"
>
> चिंटू - हे अर्जुना, तू (शांतपणे) चहा पी, मी पण पितो.
>
> 😀😀😛 😂😂
>
> मास्तरांनी चहा आणि संस्कृत कायमच सोडल.👨🏽‍🏫
> 😜😂😝😝😝😝
>
> Madhav Deshpande
> Campbell, California
>


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://list.indology.info/pipermail/indology/attachments/20180322/c956db75/attachment.htm>


More information about the INDOLOGY mailing list