[INDOLOGY] Sanskrit-Marathi Jokes

Madhav Deshpande mmdesh at umich.edu
Thu Mar 22 13:43:01 UTC 2018


Someone sent these Sanskrit/Marathi Jokes:


संस्कृत मधले झकास जोक्स
😝😝😝😝


मास्तर :
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।।
चिंटू याचा अर्थ सांग?

चिंटू :
करमत नसल्यामुळे
राधिका रस्त्यावर
फिरत असते,
कदाचित तिला फळ घ्यायची असतील !😛😂😂😂😆
मास्तर :

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन! याचा अर्थ काय ?

चिंटू : माझे अनेक जन्म झाले आहेत पण तुझा जन्म चार जूनला झाला आहे !

😜😝😎

मास्तर : ...बरं आता सांग...
"दक्षिणे लक्ष्मणोयस्य वामे तु जनकात्मजा" याचा अर्थ काय ?

चिंटू : दक्षिणेकडून लक्ष्मण आला आणि म्हणाला... जनका... तुझी मजा आहे !


😂😝😜😆
मास्तर - चिंटू , याचा अर्थ सांग
" हे पार्थ त्वम् चापि मीम: चापि...!"

चिंटू - हे अर्जुना, तू (शांतपणे) चहा पी, मी पण पितो.

😀😀😛 😂😂

मास्तरांनी चहा आणि संस्कृत कायमच सोडल.👨🏽‍🏫
😜😂😝😝😝😝

Madhav Deshpande
Campbell, California


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://list.indology.info/pipermail/indology/attachments/20180322/ecdb49b7/attachment.htm>


More information about the INDOLOGY mailing list