pancakanya

DEVI IFP deviprasad at IFPINDIA.ORG
Thu Feb 13 11:02:12 UTC 2003


ahalyaa draupadii taaraa kunti mandodarii tathaa \
pancakanyaa.h smaren nityam mahaapaatakanaa"sanam \\

I this is the main verse. From which anything can be derived.
regards
deviprasad

More information about the INDOLOGY mailing list