SV: The Gesar Epic

Lars Martin Fosse lmfosse at ONLINE.NO
Fri Oct 4 10:34:33 UTC 2002


Mange takk for hjelpen, Ulrich!

Jeg gleder meg til å ta en nærmere titt på dette om noen dager, da
arbeidstrykket letter (forhåpentligvis).

Lars Martin

More information about the INDOLOGY mailing list